Ehitussektori kaupade müük ja transport Skandinaaviasse ning  Euroopasse.
Eesti on väga konkurentsivõmeline riik, kus asuvad tugevad tootjad ja logistikaettevõtted, kellega koostöös tahame suurendada erinevate Eesti ettevõtete tuntust ja konkurentsivõimet.
Omame häid koostööpartnereid ka Norras ja Rootsis, mistõttu saame kliendi soovidest ja hinnatasemest tulenevalt pakkuda tooteid ja teenuseid kohapealt. Meie klientideks on enamasti ehitusfirmad ja arendajad, kes soovivad materjale tellida kogu projekti ulatuses. Selline lähenemine teeb kliendile materjalide tellimise lihtsamaks ja kiiremaks. Samuti aitab väike hulgitellimine säästa raha.
Lisaks materjalide ostule ja müügile aitame korraldada ka kauba transporti sobivale aadressile õigeks ajaks.
Oma geograafilise asendi  ja hästi väljaarendatud sadamate poolest saame lihtsalt eksportida erinevaid ehitusmaterjale Venemaalt, Lätist, Leedust ja teistest lõuna pool asuvatest riikidest. Meie põhilisteks  tootegruppideks on puit-, metall-  ja betoontooted.  Mis omakorda jagunevad väiksemateks ja detailsemateks lõpptoodeteks.
Tänasel hetkel pakutakse turul väga suures valikus erinevaid tooteid, mistõttu  tootegruppide lahti kirjutamine ja pakutavate toodete nimekirjade väljatoomine ning haldamine on väga suur ja töömahukas protsess. Seega oleme jätnud selle osa jaemüüjatele, kellega meil on väga hea koostöö. Lisaks eelpoolnemetatud tootegruppidele pakume mitmete koostööpartnerite abiga element ja ruumelement maju. Kui teil on idee ja nägemus, aga pole kindel, kas lahendused on olemas, siis saatke päring ja leiame teile parima lahenduse.

Lugupidamisega

Estonian Building Export OÜ